Strona główna

Kokpity menedżerskie

Dedykowane kokpity menedżerskie opracowywane są dla Zarządu oraz kluczowej kadry menedżerskiej. Z reguły prezentują najistotniejsze dla firmy informacje takie jak: KPI, wskaźniki finansowe, czy BSC.  Pozwalają na błyskawiczną diagnozę sytuacji w organizacji. Wspierają wdrażanie nowych strategii działalności. W skład pakietu wchodzi szeroka gama zegarów, wskaźników, wykresów, tabel, animacji oraz narzędzia do sprawnej budowy kokpitów i publikacji na WEB.

Natychmiastowa ocena sytuacji
Jeden informacyjny obraz przedsiębiorstwa. Najważniejsze informacje, wskaźniki, dane finansowe, plany sprzedaży. Monitorowanie postępu realizacji założonej strategii w oparciu, np. o koncepcję BSC, czy KPI. Agregacja danych pochodzących z wielu systemów w jednym widoku, przygotowanych przez różne komórki organizacyjne, nie tylko controlling. Wbudowane powiadomienia i alarmy informujące o krytycznych odchyleniach poza planowane wartości. Te wszystkie elementy kokpitów pozwalają Zarządowi i menadżerom na natychmiastową ocenę sytuacji firmy, co jest kluczem do podjęcia właściwych działań, we właściwym czasie.

Z dowolnego miejsca, o każdej porze
Jedynym wymaganiem, aby przeglądać kokpity jest dostęp do internetu poprzez przeglądarkę. Użytkownik, któremu nadano odpowiednie uprawnienia może w ciągu kilku sekund połączyć się z serwerem kokpitów i przeglądać aktualne dane finansowe, wskaźniki, plany, raporty i analizy.

Komunikacja i komentarze
Kokpity zapewniają możliwość komunikacji nie tylko poprzez przejrzystą i atrakcyjną wizualizację, ale pozwalają analitykom dodać komentarze i uwagi, przeznaczone dla zarządzajacych. Pozwala to usprawnić procesy komunikacji wyjaśnień w zakresie istotnych odchyleń od planu, uzupełnień i komentarzy do wyników.

Atrakcyjna wizualizacja i interaktywność
Kokpity prezentują dane w sposób nieosiągalny dla standardowych narzędzi analitycznych. Animacje, kolorystyka, rodzaje zegarów, wskaźników, wykresów, ikon oraz interaktywność powodują, że przeglądane informacje są pokazane precyzyjnie i czytelnie, co wpływa efektywnie na trafność podejmowanych decyzji, przy minimalizacji nakładu czasu na jej podjęcie.