Strona główna

Sprzedaż

Sprzedaż to kluczowy obszar aktywności przedsiębiorstwa, bez którego nie może istnieć. Efektywne zarządzanie sprzedażą w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu jest istotną przewagą konkurencyjną organizacji. Narzędzia Xelfin Business Intelligence wspierają procesy podejmowania decyzji, elastycznie i sprawnie prezentując dane dotyczące wielkości i ilości sprzedaży, marży w wielu wymiarach: czasu, grup produktów, produktów, rynków, kanałów sprzedaży, regionów etc.

Wykorzystanie funkcjonalności Xelfin BI pozwala analizować dane sprzedażowe w formie tabel przestawnych opartych na kostkach OLAP. Najważniejsze funkcjonalności aplikacji w tym zakresie to:

  • Wielowariantowe planowanie i prognozowanie przychodów, marż, cen jednostkowych, etc.;
  • Budowanie modeli sprzedażowych dostosowanych do potrzeb decyzyjnych kierownictwa firmy;
  • Prowadzenie zaawansowanych analiz sprzedaży na wielu  miarach i wymiarach;
  • Analiza stopnia realizacji planów sprzedażowych (controlling sprzedaży);
  • Analiza rentowności na sprzedaży według kanałów sprzedaży, rynków, etc.;
  • Analizy wrażliwości marży na ceny jednostkowe, ilości sprzedanych produktów, etc.;
  • Sporządzanie raportów sprzedażowych bezpośrednio z przeprowadzonych analiz;
  • Konsolidacja danych OLAP z wielu jednostek organizacyjnych, handlowców, rynków, etc.;
  • Sprawna identyfikacja nierentownych produktów, rynków, klientów;

Elastyczność i przyjazność rozwiązania Xelfin Business Intelligence osiągnięta została dzięki pełnej integracji z MS Excel. Jesteśmy przekonani, że nasz system uczyni Twoje decyzje biznesowe bardziej efektywnymi,  będzie wspierał firmę w osiągnięciu strategicznych celów i wzrostu wartości.