Strona główna

Analizy wielowymiarowe

Analizy wielowymiarowe oparte o OLAP są obecnie standardem raportowania. Zapewniają elastyczny dostęp do danych na dowolnym poziomie detalicznym, efektywnie wspierają proces podejmowania decyzji.


Xelfin BI zapewnia pełne wsparcie dla analiz wielowymiarowych opartych na kostkach OLAP:

 • Wizulizacja kostek OLAP w formie tabel przestwawnych i wykresów przestawnych
 • Analizy Ad-hoc - stopnia realizacji planu, wykonania budżetu, odchyleń;
 • Drążenie analiz wielowymiarowych (drill through i drill down);
 • Sortowanie, filtrowanie, tworzenie rankingów, etc.;
 • Publikacja raportów w formie kokpitów menedżerskich na WEB;
 • Publikacja analiz i raportów na portalu controllingowym.

Narzędzia Xelfin pozwalają zarówno na projektowanie kostek OLAP, jak również budowanie dowolnych raportów i analiz w oparciu o nie. Spójne źródła danych w formie kostek OLAP pozwalają na:

 • Pełną integrację danych dotyczących wykonania z danymi planistycznymi (plan na bazie wykonania).
 • Realizację dowolnych wizualizacji (kokpitów, raportów, tabel przestawnych, wykresów, etc.).
 • Budowę bardzo zróżnicowanych i wielopoziomowych wskaźników (KPI, BSC).
 • Doskonałą skalowalność i wydajność dla dużej ilości danych.
 • Możliwość łatwego przesyłania danych wraz z ich strukturą w formie plików CUB (np. wielowymiarowy Rachunek Zysków i Strat).