Strona główna

Konsolidacja

Wsparcie procesu wieloszczeblowej konsolidacji jest istotną funkcją analityczną dla dużych organizacji. Serwer konsolidacji wspiera obliczanie złożonych transformacji zarządczych, wyliczenia wskaźników opartych na wielu źródłach danych oraz automatyzację przeliczania wielu raportów, kostek OLAP i analiz.

Konsolidacja w kostce OLAP
Standardowa funkcjonalność Xelfin Architekt pozwala na projektowanie i generowanie obiektów wielowymiarowych OLAP lokalnych, jak i serwerowych (Enterprise).  Użytkownicy mają możliwość uruchamiania procesu aktualizacji kostek OLAP w dowolnych momentach czasowych. Technologia OLAP pozwala na dokonanie błyskawicznej konsolidacji danych wprowadzonych przez osoby uczestniczące w procesie planowania, zgodnie z zaprojektowanym wcześniej modelem.

Wiele kostek OLAP, raportów, przeliczeń
Kreator procesu przeliczania oparty o serwer konsolidacji pozwala na zaprojektowanie kolejności, trybu oraz harmonogramu zasilania danymi, przeliczania Hurtowni Danych i kostek OLAP.  Narzędzie jest niezbedne dla bardzo złożonych procesów kalkulacji wskaźników (KPI) bazujących na wielu źródłach danych i raportach pośrednich, czy też informacji wprowadzanych bezpośrednio przez użytkowników.

 

Xelfin dzięki nowoczesnej technologii OLAP oraz serwerowi konsolidacji wspiera między inymi następujące procesy:

  • Konsolidację finansową z uwzględniem wyłączeń spółek należących do grupy kapitałowej;
  • Uzgadnianie sald pomiędzy spółkami grupy kapitałowej;
  • Modelowanie BSC, KPI i innych złożonych wskaźników finansowych;
  • Konsolidację struktur o niespójnych wymiarach analitycznych, np. model MPK wersus ABC;
  • Automatyzację przeliczania i dystrybucji wielu raportów;
  • Analizy scenariuszowe oparte o technologię Data Mining.