Strona główna

Modelowanie

Architekt modeli wielowymiarowych zawarty w wersji Xelfin Architekt jest narzędziem, które pozwoli zbudować zaawansowane wielowymiarowe modele analityczne lokalnie i na serwerze analitycznym bez pomocy informatyków.


Przyjazny architekt modeli wielowymiarowych
Przyjazny oparty o interfejs „drzewek" architekt modeli wielowymiarowych pozwala na skopiowanie struktur i danych z Excel do modelu wielowymirowego, dosłownie w kilka sekund oraz na automatyczne generowanie raportów i formatek z tabel przestawnych. Do budowy modelu nie są potrzebne kompetencje informatyczne, cały proces projektowania modelu mogą przeprowadzić użytkownicy systemu, bez udziału informatyków.

Asystent importu
Proces zasilania modelu wspomagany jest za pomocą asystenta importu. Autmatycznie generowana jest struktura danych w formie tabeli płaskiej do zasilania modelu wielowymiarowego. Następnie jednym kliknięciem możesz załadować dane w zdefiniowanej strukturze do modelu OLAP.

Centralna baza danych - Świat Zmiennych Xelfin
Centralna baza danych, zapewnia spójność informacji i natychmiastową bezbłędną konsolidację. Świat Zmiennych może być umieszczony na praktycznie dowolnym serwerze SQL (MS SQL, Oracle). Ponadto system zapewnia generowanie wielu modeli wielowymiarowych OLAP na serwerze analitycznym (Analysis Services) lub lokalnie w formie plików CUB na każde żądanie użytkownika biznesowego.

Szerokie możliwości analityczne
Miary kalkulowane definiowane przez użytkowników biznesowych. Wymiary hierarchiczne, niehierarchiczne, niezbalansowane. Złożone formuły przeliczeniowe - arytmetyczne, logiczne, statystyczne i inne. Łatwe oznaczanie (mapowanie) wybranych komórek Excel, z których wartości będą zapisywane do bazy planowania.

Skalowalność i wydajność
Bardzo wydajny serwer analityczny oparty o technologię Analysis Services i MS SQL 2008 lub Oracle 11g. Możliwość budowy modeli na MS Access oraz MS SQL Express Edition, dla niewielkich ilości danych.

Trzy kroki do pracy z modelem wielowymiarowym OLAP