Strona główna

Planowanie

Idealne rozwiązanie dla firm o wieloszczeblowej strukturze organizacyjnej i złożonym procesie planistycznym oczekujących przejrzystego przełożenia strategii biznesowej na działania i mierzalne cele biznesowe.


Centralna baza danych
Dzięki centralnej bazie danych analitycznych zapewniona jest pełna spójność informacji i natychmiastowa bezbłędna konsolidacja w kostkach OLAP. Xelfin współpracuje, między innymi z najnowszymi wersjami MS SQL 2008 i Oracle 11g oraz serwerem analitycznym Analysis Services.

Dla użytkowników biznesowych
Do budowy modelu planistycznego nie są potrzebne kompetencje informatyczne, cały proces projektowania modelu, formatek planistycznych oraz "workflow" mogą przeprowadzić użytkownicy biznesowi, bez udziału informatyków.

Prościej i szybciej chyba już nie można...
Nasze narzędzie pozwala na migrację "starego" modelu planowania w Excel. W ciągu kilku sekund skopiujesz strukturę i dane do swojego modelu. "Stare" formatki przeniesiesz jednym kliknięciem do naszego narzędzia. Aplikacja jest bardzo intuicyjna, wystarczy podstawowa znajomość systemu.

Brak ograniczeń analitycznych
Możliwość budowy dowolnie złożonych modeli wielowymiarowych, w oparciu o technologię OLAP. Pod bardzo przyjaznym interfejsem kryje się potężne narzędzie analityczne. Xelfin pozwala budować zarówno lokalne jak i serwerowe kostki OLAP. Serwery są w pełni skalowalne i posiadają możliwość dzielenia na klastry.

Wszędzie i o każdej porze
Do wprowadzania danych jak również do analizy raportów wystarczy przeglądarka internetowa. Wersja Enterprise wraz z serwerami planistycznym i raportowym zapewnia możliwość publikacji zaprojektowanych raportów, analiz i planów na stronach WEB.

Trzy kroki, aby planować i budżetować w Xelfin

Elastyczność narzędzia pozwala zaimplementować wiele metodyk i technik planowania i budżetowania, w tym:

 • Budżety oparte o modele MPK, ABC i Time Driven-ABC;
 • Konsolidacja planów sprzedaży dla organizacji wieloodziałowych i wielu handlowców;
 • Planowanie długoterminowe i krótkotermione dostaw, zakupów, zapasów;
 • Planowanie produkcji, z możliwością kalkulacji kosztu jednostkowego;
 • Budżetowanie „odgórne", „oddolne" i „mieszane";
 • Budżety standardowe i kroczące;
 • Różne warianty budżetu (optymistyczny, pesymistyczny);
 • Różne scenariusze (wzrost kosztów paliwa, wzrost cen energii);
 • Planowanie detaliczne wynagrodzeń;
 • Alokacja kosztów według statycznych i dynamicznych kluczy podziału;
 • Budżety oparte o nośniki normatywne, rzeczywiste, prognozowane;
 • Bieżące śledzenie postępu procesu budżetowania.