Strona główna

Prognozowanie i analizy statystyczne

Xelfin pozwala budować prognozy, trendy i analizy statystyczne, które usprawniają proces prognozowania i analiz scenriuszowych w organizacji.


Prognozy, trendy, analizy wrażliwości
Xelfin umożliwia dowolne tworzenie prognoz wykorzystując dane zawarte w wielowymiarowych kostkach OLAP. W łatwy sposób stworzysz prognozy sprzedaży, wyniku firmy, kosztów, zadłużenia i wiele innych, korzystając ze standardowych lub własnych zdefiniowanych funkcji i algorytmów. Stosując analizę wrażliwości możesz sprawdzić jak poszczególne czynniki wpłyną na wybrane wielkości ekonomiczne.

Szybkie i wiarygodne informacje
Dzięki centralnej bazie danych na bieżąco możesz prognozować stan zapasów, sprzedaży, należności, zobowiązań, etc; Badać sezonowość sprzedaży oraz analizować aktualny trendy.

Elastyczność
Unikalną cechą Xelfina jest możliwość dopasowania własnych prognoz bez zaawansowanych kompetencji statystycznych. Na żądanie lub w harmonogramie możliwa jest aktualizacja raportów oraz jego publikacja w dowolnym miejscu.

Xelfin zapewnia wsparcie w obszarze prognozowania i statystyki, w szczególności:

  • Prognozy wykonania planu, budżetu;
  • Estymacja trendów w miarach kalkulowanych OLAP;
  • Analizy statystyczne oparte na wielu wymiarach;
  • Analizy regresji;
  • Testy statystyczne (F, t-Studenta, analiza wariancji), przedziały ufności;
  • Analiza odchyleń;
  • Prognozy na bazie złożonych modeli OLAP.