Strona główna

Raportowanie

Doskonałe rozwiązanie dla firm oczekujących elastycznego systemu raportowania nie wymagającego udziału informatyków w tworzeniu i zarządzaniu raportami.


Prościej i szybciej chyba już nie można...
Nasz kreator do budowy raportów nie wymaga znajmości zapytań SQL, czy MDX. Nie potrzebna jest żadna zaawansowana wiedza informatyczna, aby operować na złożonych wielowymiarowych modelach analitycznych. Wystarczy 15 minut szkolenia, aby rozpocząć budowanie, nawet bardzo skomplikowanych raportów.

Język użytkowników biznesowych
Xelfin używa wyłącznie siatki pojęć biznesowych. Dodatkowo dla raportów finansowych opartych o zestawienie obrotów i sald (tzw. "obrotówkę") oferuje możliwość budowania dowolnych formuł na bazie obrotów i sald na kontach. Opanowanie techniki budowania raportów biznesowych i finansowych wymaga 15 minut szkolenia.

Wielowymiarowe analizy w technologii OLAP
Podstawowym obiektem analitycznym Xelfina dla raportowania jest kostka OLAP, która daje prawie nieograniczone możliwości analityczne. Użytkownik biznesowy może generować dzięki Xelfin lokalne i serwerowe kostki OLAP na podstawie danych z zewnętrznych systemów ERP, SQL, plików, XML i innych. Tabele i wykresy przestawne z możliwością filtrowania, sortowania, drążenia danych pozwalają dotrzeć do detalicznych informacji.

Elastyczne modyfikacje i przeliczanie raportów
Unikalną cechą Xelfina jest możliwość modyfikacji formuł przeliczeniowych raportów przez użytkowników biznesowych, bez zaawansowanych kompetencji informatycznych. Na żądanie lub w harmonogramie możliwe jest przeliczenie dowolnego raportu, który właśnie został zmodyfikowany przez użytkownika.

Trzy kroki, aby raportować w Xelfinie 

 

Zakres funkcjonalny aplikacji pozwala na budowanie bardzo złożonych modeli przeliczeniowych, w szczególności z wykorzystaniem serwera konsolidacji, w tym:

  • Analizy wskaźnikowe, KPI, BSC, EVA;
  • Wskaźniki do kokpitów menedżerskich porównujące wartości planowane z wykonaniem;
  • Wielowymiarowy Rachunek Zysków i Strat, Bilans, Przepływy Pieniężne;
  • Sprawozdania podatkowe i finansowe;
  • Wsparcie konsolidacji finansowej z obsługą wyłączeń i rozliczania sald;
  • Dynamiczne i statyczne klucze podziału kosztów i przychodów.

--
Portal Business Intelligence