Strona główna

Narzędzia analityczne

Narzędzia analityczne Xelfin Business Intelligence przeznaczone są dla analityków, kontrolerów finansowych, projektantów i innych użytkowników zaangażowanych w proces opracowywania analiz, raportów, planów, modeli. Są również przydatne dla odbiorców raportów, którzy zainteresowani są szczegółowymi informacjami.

Oferujemy trzy podstawowe wersje narzędzia Xelfin, którego funkcjonalność jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb i wielkości organizacji.

Xelfin Analityk Professional
Projektowanie własnych raportów z dowolnych źródeł danych (SQL, OLAP, Excel, txt, etc.) oraz z systemów ERP poprzez wtyczki (SAP, ORACLE, Axapta, WA-PRO, CDN, Symfonia i inne).  Możliwe jest generowanie lokalnych kostek OLAP z danych pobranych poprzez wtyczki oraz ich analiza w tabelach przestawnych. Dodatkowo umożliwia zapis (klient planowania) do centralnej bazy danych.
Xelfin Architekt Business
Wersja posiada pełną funkcjonalność Xelfin Analityk, ponadto umożliwia projektowanie wielowymiarowych modeli analitycznych oraz formatek do wprowadzania danych, niezbędnych dla modeli planistycznych. Współpracuje wyłącznie z lokalnymi bazami danych. Xelfin Architekt Business dostępny jest do ściągnięcia w wersji Trial.
Xelfin Architekt Enterprise
Wersja posiada pełną funkcjonalność Xelfin Architekt i dodatkowo pozwala na projektowanie wielowymiarowych modeli analitycznych na serwerach baz danych SQL (Microsoft, Oracle) i analitycznych (Analysis Services). Współpracuje z serwerami konsolidacji oraz planistycznym i raportowym pozwalającymi na publikację dynamicznych raportów i formatek planistycznych na stronach WEB
Funkcjonalność/Wersja Xelfin
Analityk
Professional
Xelfin
Architekt
Business
Xelfin
Architekt
Enterprise
Projektowanie raportów FeatureYes FeatureYes FeatureYes
Klient raportowania FeatureYes FeatureYes FeatureYes
Klient planowania FeatureYes FeatureYes FeatureYes
Modelowanie wielowymiarowe lokalne (CUB)   FeatureYes FeatureYes
Projektowanie formatek planistycznych   FeatureYes FeatureYes
Asystent importu danych   FeatureYes FeatureYes
Modelowanie na serwerach analitycznych     FeatureYes
Projektowanie konsolidacji wieloszczeblowej     FeatureYes
Projektowanie formatek i raportów WEB     FeatureYes