Strona główna

Portal controllingowy

Portal controllingowy jest rozwiązaniem przeznaczonym dla szerokiego grona użytkowników - począwszy od kadry zarządzającej (Dyrektorzy), poprzez kierowników oraz specjalistów, aż do szeregowych pracowników. Podstawowym zadaniem portalu jest zapewnienie sprawnej komunikacji poprzez wymianę spójnych informacji, umieszczonych w jednym miejscu - portalu. Użytkownicy mogą wspólnie korzystać i edytować raporty, plany, analizy, dokumenty, harmonogramy, pliki graficzne, a także uczestniczyć w ich zorganizowanej wymianie poprzez procesy "workflow". 

Nasze rozwiązanie jest oparte o platformę SharePoint, co czyni portal controllingowy niezwykle elastycznym i przyjaznym środowiskiem, łatwo dostępnym dla wielu użytkowników organizacji.

Możliwość utworzenia pełnego obrazu przedsiębiorstwa
Portal controllingowy ułatwia dostęp do wszystkich informacji, dokumentów i aplikacji, z których użytkownik korzysta podczas codziennej pracy. Użytkownicy mogą na czas uzyskiwać żądane informacje z systemów i raportów oraz wielokrotnie z nich korzystać w swojej pracy. Funkcje przeszukiwania i przeglądania całego portalu pozwalają szybko znajdować i wykorzystywać dokumenty, projekty i sprawdzone procedury. Składniki Web Part umożliwiają tworzenie jednego widoku uzupełniających się informacji z wielu źródeł, pozwalając na jednoczesne wyświetlanie raportów, analiz, kokpitów i informacji z systemów ERP, CRM, czy nawet udziałów plików i innych witryn sieci Web.

Udostępnianie wiedzy na potrzeby całej organizacji
Portal controllingowy oparty o SharePoint umożliwia oddziałom organizacji, zespołom i indywidualnym użytkownikom systematyczne wzbogacanie zawartości portalu. Oddziały mogą integrować własne portale z ogólnym portalem przedsiębiorstwa, by dzielić się informacjami i doświadczeniem z innymi oddziałami. Użytkownicy portalu mogą publikować dokumenty i sprawdzone procedury dla innych organizacji, dodając je w widoku publicznym witryn osobistych.

Automatyzacja procesów biznesowych
Portal oparty o SharePoint ułatwia dostarczanie odpowiednich informacji użytkownikom za pomocą funkcji alertów i określania grupy odbiorców. Alerty powiadamiają użytkowników o dodaniu lub zmianie określonych dokumentów, witryn bądź aplikacji. Alerty mogą również powiadamiać o dodaniu nowych informacji do portalu przez danego specjalistę lub zespół.

Elastyczne  budowanie i modyfikowanie witryn
Dzięki specjalnym kreatorom użytkownicy bieznesowi mogą projektować i publikować własne witryny bez potrzeby angażowania specjalistów z IT. Uprawnione zespoły mogą również publikować informacje we własnych witrynach i udostępniać sprawdzone procedury/procesy dla całej organizacji. Portal jest na tyle łatwy w obsłudze, że można go udostępnić w sieci ekstranet i pozwolić klientom oraz partnerom na składanie zamówień i śledzenie ich realizacji bądź wyszukiwanie dokumentów. Dzięki temu można podnieść zadowolenie klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pomocy technicznej.

Łatwa obsługa dzięki przyjaznym interfejsom i narzędziom
Nowe technologie często nie stają się popularne, ponieważ są zbyt trudne w obsłudze, a użytkownicy nie mają czasu na uczestniczenie w długotrwałych szkoleniach. Portal controllingowy oparty o SharePoint jest szybko akceptowany przez użytkowników i obniża koszty szkoleń dzięki przyjaznym narzędziom znanym z aplikacji pakietu Microsoft Office takim, jak pola rozwijane w celu wyświetlenia opcji edycji czy technologia przeciągania i upuszczania ułatwiająca dostosowywanie zawartości i układu portalu.

Łatwość i elastyczność zarządzania
Nie ma znaczenia, czy w organizacji jest preferowany model rozmieszczania góra-dół, czy dół-góra, ponieważ portal oparty o SharPoint umożliwia rozmieszczenie zgodne z oczekiwaniami. Portal jest oparty na skalowalnej, wysoce rozproszonej architekturze, którą można rozmieścić zarówno na jednym komputerze, jak i na farmie serwerów. W każdej chwili można utworzyć łącza między różnymi witrynami, portalami oddziałów i głównym portalem przedsiębiorstwa, aby wykorzystywać je do udostępniania informacji w całej organizacji.