Strona główna

Technologia informatyczna

Rozwiązania informatyczne
Wybraliśmy technologię Microsoft, gdyż obecnie ta firma jest niekwestionowanym liderem rozwiązań Bussines Intelligence z ponad 32% udziałem w rynku OLAP (źródło: www.olapreport.com) i jej udział systematycznie rośnie. Wszystkie komponenty rozwiązania Xelfin Bussines Intelligence zostały zaprojektowane i zaimplementowane w oparciu o najnowsze  technologie dostarczone właśnie przez Microsoft. Aplikacje pakietu Xelfin zostały napisane w technologii .Net w obiektowych językach programowania C# i C++, a elementy Xelfin ETL także w językach T-SQL oraz PL/SQL. Xelfin współpracuje z najnowszymi wersjami Microsoft SQL Server 2008 i Oracle 11g. Wtyczki ETL pozwalają na połączenie z popularnymi systemami ERP: SAP, Microsoft Dynamics AX, Oracle JD Edwards. Xelfin Architekt posiada ponadto wewnętrzny generator lokalnych kostek OLAP (pliki .CUB).

Architektura
Architektura Xelfin Business Intelligence została zaprojektowana w otwarty sposób, umożliwiający dowolne i indywidualne zestawienie warstw logicznych i fizycznych. W typowej architekturze logicznej występuje warstwa komputerów i urządzeń przenośnych użytkowników podłączonych do sieci korporacyjnej lub sieci Internet.  Warstwa serwerowa została podzielona na strefę usług (front-end) i strefę zaplecza (back-end). Strefa usług jest dostępna dla użytkowników np. w postaci portalu controllingowego, serwera raportów czy konsolidacji, zaś w strefie zaplecza wykonywane są operacje między innymi na hurtowni danych takie jak: ekstrakcja i transformacja danych, procesowanie kostek itp. W zależności od potrzeb poszczególne usługi można dekomponować na większą liczbę fizycznych serwerów a także tworzyć układy klastrowe czy konfigurować farmy serwerów.

 

 

Komponenty klienckie
Xelfin (Analityk Professional, Architekt Business, Architekt Enterprise) są zintegrowane z pakietem Microsoft Office zarówno w wersji 2003 jak i 2007 (klient Desktop). Dostęp do usług serwerów treści tzn. raportów, formatek planistycznych, portalu controllingowego oraz kokpitów menedżerskich realizowany jest przez przeglądarki stron WWW takie jak np. Internet Explorer czy Mozilla Firefox (klient WEB).

Aplikacje serwerowe
Serwery Xelfin w strefie usługowej opierają się o technologię serwerową Windows Server Systems zarówno w wersji 32 jak i 64 bitowej. W istotny sposób wykorzystane są olbrzymie możliwości jakie dostarcza pakiet Microsoft Office SharePoint Server, na bazie którego opracowane zostały serwery pracy grupowej takie jak: serwer planistyczny, serwer raportowy czy też serwer kokpitów menedżerskich. Opracowano także dedykowane Web party, będące rozszerzeniem rozwiązania SharePoint, które wypełnia lukę pomiędzy standardowymi możliwościami narzędzia, a potrzebami użytkowników w pełnym wykorzystaniu platformy klasy Business Intelligence. W strefie usług dostępny jest także serwer konsolidacji zaimplementowany w technologii ASP.Net z wykorzystaniem Windows Workflow Foundation. Dostęp do usług analitycznych może odbywać się poprzez komponenty Xelfin Web service, które to umożliwiają kolejkowanie dużych ilości zapytań MDX a także zapewniają pełną informację o wykorzystaniu platformy. Serwer kokpitów wykorzystuje atrakcyjne kontrolki światowego lidera wizualizacji kokpitów i raportów - firmy Dundas.

Serwery zaplecza
Na strefę zaplecza architektury Xelfin składa się hurtownia danych wraz z usługami integracyjnymi, wykorzystywanymi w procesie ekstrakcji, transformacji i ładowania danych do hurtowni. Uruchamiane są też z reguły usługi analityczne, serwujące analizy wielowymiarowe OLAP, a także pomocnicze usługi raportowe Reporting Services. W zależności od specyficznych potrzeb i architektury, możliwe jest przeniesienie funkcjonalności integracyjnych, czy analitycznych do strefy usługowej.

Skalowalność rozwiązania
Architektura Xelfin umożliwia bezproblemowe skalowanie w dowolnej strefie. W przypadku bardzo intensywnego wykorzystywania np. portalu controllingowego oraz serwera konsolidacji możliwe jest skalowanie tylko strefy usług. W innym przypadku, gdy w hurtowni danych składowanych jest bardzo dużo danych (kilka terabajtów) oraz udostępnionych jest kilkaset kostek OLAP możliwe jest zastosowanie klastrowania lub mirrorowania usług SQL Server.

Architektura SOA
Platforma Xelfin Business Intelligence otwarta jest na komunikację z wykorzystaniem standardów SOA. Dostępny jest też eksport projektów raportów do formatu XML (np. Business Object). Opracowany został dedykowany interfejs Xelfin Web service do komponentów analitycznych platformy. W związku z bardzo mocnym osadzeniem w technologiach Microsoft, Xelfin Business Intelligence w naturalny sposób integruje się z procesami integracyjnymi Microsoft BizTalk Server. Jednak ze względu na otwartość standardów SOA, możliwa jest integracja z dowolnym systemem poprzez dowolną szynę integracyjną wspierającą paradygmat SOA.

Również dla mniejszych organizacji
W przypadku małych firm opracowano rozwiązanie umożliwiające umiejscowienie wszystkich komponentów strefy usług i strefy zaplecza na jednym fizycznie komputerze. Rozwiązanie takie jest łatwo podatne na rozwój, w przyszłości można rozszerzyć architekturę o kolejny serwer i odseparować np. hurtownię danych od portalu controllingowego. Możliwa jest nawet instalacja na bezpłatnym serwerze Microsoft SQL Express Edition i generowanie lokalnych kostek OLAP na stanowiskach użytkowników.