Strona główna

Finanse

Zarządzanie finansami stanowi nieodłączny element działalności każdego przedsiębiorstwa. Nasze narzędzia analityczne są doskonałym rozwiązaniem wspierającym pracę każdego działu kontrolingu. Wspierają procesy sporządzania sprawozdań finansowych, podatkowych, planowanie i prognozowanie na wielu szczeblach organizacji. Pozwalają na budowanie dowolnych modeli analitycznych w technologii OLAP.

Wielowymiarowe analizy w tabelach przestawnych wspierają podejmowanie optymalnych decyzji i wspomagają w opracowaniu nowych strategii w przedsiębiorstwach. W szczególności Xelfin BI umożliwia:

  • Tworzenie wielowymiarowych modeli finansowych;
  • Wielowariantowe planowanie i prognozowanie finansowe;
  • Tworzenie budżetów i planów kosztowych opartych o modele MPK, ABC i Time Driven ABC;
  • Konsolidację planów do budżetu z wielu jednostek organizacyjnych;
  • Budżetowanie kapitałowe, analizy NPV;
  • Wielowymiarowe analizy sprawozdań finansowych: rachunku zysków i strat, bilansu i cash flow;
  • Analizy wskaźnikowe, KPI;
  • Zrównoważona Karta Wyników (BSC)
  • Analizy oparte o metodykę EVA;
  • Analizowanie rentowności na poziomie wielu marż w poszczególnych obszarach działalności w wymiarze klienta, produktu, handlowca, kanału dystrybucji, itp.

Xelfin Business Intelligence dostarcza użytkownikom biznesowym rozwiązania, które pozwalają budować złożone, wielowymiarowe modele finansowe, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności i przyjazności rozwiązania dzięki pełnej integracji z MS Excel.