Strona główna

Logistyka i produkcja

Optymalizacja procesów logistycznych  i produkcyjnych jest kluczowym elementem wpływającym na jakość usług, czy dostarczanych produktów. Istotnie również wpływa na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasze narzędzia wspierają optymalne planowanie dostaw, zakupów, zapasów.

Wykorzystanie Xelfin Business Intelligence w tej sferze działalności wspomaga kadrę kierowniczą w podejmowaniu decyzji rzutujących na szybkość, sprawność i koszty operacji związanych z logistyką i produkcją. Stwarza możliwość obniżenia kosztów zakupu, składowania surowców, czasu dostępności materiałów i realizacji zleceń. Możliwość długo i krótkoterminowego  planowania to tylko niektóre funkcjonalności oferowane przez aplikację:

  • Budowanie dowolnych wielowymiarowych  modeli w zakresie produkcji i logistyki;
  • Symulacje kalkulacji kosztu jednostkowego wytworzenia produktu;
  • Planowanie i prognozowanie okresowe produkcji;
  • Planowanie zakupów materiałów i towarów;
  • Analiza stanu zapasów- materiałów, produktów, półproduktów, produkcji w toku, towarów;
  • Analiza kosztów i przychodów według kategorii produktów;
  • Analiza efektywności produkcji;
  • Szybkie wskazanie odchyleń planu od wykonania;
  • Wsparcie procesów optymalizacji dostaw i środków transportu.

Xelfin BI pozwala planować, analizować i dostarczać dane o charakterze logistycznym i produkcyjnym, stając się w ten sposób istotnym źródłem informacji do podejmowania decyzji w zakresie optymalizacji procesów logistycznych, czy produkcyjnych.