Strona główna

Personel

W dużych organizacjach, szczególnie pożytku publicznego wynagrodzenia bardzo często stanowią ponad 50% całości kosztów rodzajowych. Systemy analityczne klasy Business Intelligence pozwalają na wielowariantową i szczegółową analizę tego obszaru kosztów, co przekłada się na efektywną ich optymalizację. Analizy scenariuszowe są efektywnym narzędziem symulacji wielu wariantów budżetu płacowego, zależenie od przyjętego schematu wypłaty premii, odpraw, struktury składników płacowych. Bardzo przydatną cechą systemu jest możliwość projektowania dowolnych ankiet i ocen, których wyniki gromadzone  są w centralnej bazie danych. Do ich przygotowania nie potrzebne jest jakiekolwiek zaangażowanie działu informatyki w firmie. Po jednodniowym przeszkoleniu Dział personalny samodzielnie przygotuje i udostępni w sieci lokalnej lub internecie zaprojektowane przez siebie formularze do wprowadzania danych.

Aplikacja Xelfin BI pozwala na budowanie wielowymiarowych  modeli w obszarze personalnym zarówno w zakresie systemu wynagrodzeń, motywacyjnego jak również w zakresie obszarów „miękkich".

  • Planowanie budżetu wynagrodzeń, premii, odpraw w układzie wieloletnim;
  • Symulacje wielu wariantów wypłat wynagrodzeń, premii;
  • Analizy kosztów wynagrodzeń z dokładnością do składnika płacowego i pracownika;
  • Budowanie wielowymiarowych modeli systemów wynagrodzeń OLAP;
  • Opracowywanie i publikacja w sieci formatek na potrzeby ankiet i ocen personalnych;
  • Centralna baza danych wynagrodzeń historycznych, planów, prognoz, budżetów, ankiet.

Xelfin BI pozwala przeprowadzać symulacje, planować i budżetować wynagrodzenia i premie, stając się w ten sposób istotnym źródłem informacji do podejmowania decyzji w zakresie usprawnienia procesów zarządzania personelem, jak również optymalizacji kosztów wynagrodzeń.