Strona główna

Demo online

Kokpit „Zielona Energia”
Kokpit dotyczący energii odnawialnej. Zawiera analizy w przekroju regionów i województw. W sposób interaktywny umożliwia przeglądanie możliwości produkcyjnych i przeciętnego zapotrzebowania w podziale na poszczególne miasta. Dodatkowo kokpit uatrakcyjniają animowane wizualizacje.
<zobacz demo online>
Kokpit „Działalność marketingowa”
Kokpit dotyczący efektów działalności marketingowej produktów udostępnianych w sieci. Informacje dotyczące ilości pobrań, odwiedzin, kosztów marketingowych można przeglądać w różnych przekrojach i w wielu widokach. Dodatkowo dostarczane są informacje o kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) takie jak: zysk na sprzedaży, przychód na sprzedaży, wskaźnik kosztu sprzedaży (CPS) i inne.
<zobacz demo online>
Kokpit „Testy kliniczne”
Kokpit dotyczący testów klinicznych prowadzonych na wyznaczonej grupie leków. Kokpit dostarcza informacji o wynikach testów na poszczególnych lekach. Wyniki prezentowane są na interaktywnych wykresach i wskaźnikach. Dodatkowo analizę można prowadzić na różnych poziomach szczegółowości.
<zobacz demo online>
Kokpit „Firma handlowa”
Kokpit dotyczy wyników sprzedaży przykładowej firmy handlowej. Analizy prowadzone są według pracownika, regionu i kategorii w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Użytkownik może w sposób interaktywny zmieniać wizualizację z 2D na 3D, wykresy słupkowe na kołowe, podświetlać informacje w formie wykresów, definiować zakres przedstawianych danych.
<zobacz demo online>
Kokpit „Portal Giełda”
Kokpit dostarcza informacji giełdowych w podziale na rynki i spółki. Spółki można analizować poprzez różnego typu wykresy (słupkowe, liniowe, świecowe) w różnych okresach i częstotliwościach. Kokpit dostarcza szeroką gamę wskaźników analizy technicznej, które można przeglądać w wykresach pomocniczych oraz dane makroekonomiczne w podziale na poszczególne rynki.
<zobacz demo online>