Strona główna

Filmy

Filmy demonstracyjne w przystępny sposób pokazują wybrane funkcjonalności wersji Xelfin Architekt. Przykłady pokazują jak krok po kroku przygotować rachunek zysków i strat, raport sprzedaży, czy porównanie planu do wykonania.

Raport sprzedaży
Film przedstawia proces tworzenia dynamicznego raportu sprzedaży w oparciu o źródło z wykonania. W procesie raportowania wykorzystano funkcję MIARA oraz jej parametryzację poprzez funkcję ELEMENT.
<zobacz film>
Analiza planu do wykonania
Film przedstawia proces tworzenia raportu porównawczego planu do wykonania. Porównanie to odnosi się do wielkości kosztów rodzajowych.
<zobacz film>
Konsolidacja planów sprzedażowych
Film przedstawia proces tworzenia skonsolidowanego planu sprzedaży w oparciu o dane planistyczne poszczególnych handlowców.
<zobacz film>
Zapisanie danych do bazy poprzez Asystenta importu
Film przedstawia proces zapisu danych giełdowych (notowania NewConnect zawarte w plikach tekstowych) do modelu poprzez ich importowanie za pośrednictwem Asystenta importu.
<zobacz film>
Plan sprzedaży
Film przedstawia proces tworzenia modelu planistycznego, mapowania komórek planistycznych oraz zapis danych planistycznych do modelu.
<zobacz film>
Sporządzenie rachunku zysków i strat
Film przedstawia proces tworzenia rachunku zysków i strat w oparciu o źródło finansowo-księgowe (zestawienie obrotów i sald). Źródło przygotowane jest w programie MsAccess 2007. Rachunek zysków i strat stworzony jest w oparciu o funkcję FK.
<zobacz film>
Tworzenie raportu z wykorzystaniem Xelfin XBRL
Film przedstawia tworzenie raportu w Xelfin BI za pomocą zdefiniowanych jednorazowo pojęć w module XBRL. Odpowiedni słownik przyporządkowuje formuły do każdego pojęcia biznesowego. Przy tworzeniu raportu użytkownik posługuje się już tylko pojęciem biznesowym.
<zobacz film>
Modyfikacja raportów z wykorzystaniem Xelfin XBRL
Film przedstawia modyfikację formuł w słowniku pojęć biznesowych w Xelfin BI. Wprowadzona zmiana w formule jest następnie automatycznie rozpropagowana na wszystkie raporty.
<zobacz film>
Analiza należności online
Film przedstawia proces analizowania danych dotyczących należności. Analiza wielowymiarowa odbywa się w przeglądarce internetowej przy użyciu funkcjonalności tabel przestawnych.
<zobacz film>