Strona główna

BUSINESS INTELLIGENCE - ZWIĘKSZAJ ZYSK

Controlling jest skutecznym narzędziem zarządzania. Nasze rozwiązanie Xelfin pozwoli Ci wdrożyć tą ideę w praktyce, w czasie krótszym niż się spodziewasz. <więcej>

Zarząd

Zarząd Analizuj w czasie rzeczywistym kluczowe wskaźniki twojej organizacji, wprowadzaj nowe strategie dzięki kokpitom menedżerskim. <więcej>

Dyrektorzy

Portal controllingowy pozwoli ci zarządzać w oparciu o „jedną wersję prawdy”. Dostarcz menedżerom niezbędnych informacji. <więcej>

Analitycy

Samodzielnie i szybko zbuduj wielowymiarowy model controllingowy. Projektuj dowolne plany, raporty i analizy. <więcej>

Finanse

Finanse Zarządzanie finansami stanowi nieodłączny element działalności każdego przedsiębiorstwa. Nasze narzędzia analityczne efektywnie wspierają pracę każdego działu controllingu. <więcej>

Sprzedaż

Sprzedaż Sprzedaż to kluczowy obszar aktywności przedsiębiorstwa, bez którego nie może istnieć. Planowanie i raportowanie sprzedaży dla wielu produktów, oddziałów, handlowców może być teraz bardzo proste i szybkie. <więcej>

Logistyka i produkcja

Logistyka i produkcja Jakość usług, czy dostarczanych produktów zależy od skutecznej optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych. Nasze narzędzia analityczne wspierają prognozowanie i planowanie dostaw, zakupów, zapasów, modele ABC dla produkcji. <więcej>

Personel

Personel W dużych organizacjach, szczególnie pożytku publicznego wynagrodzenia stanowią z reguły ponad 50% całości kosztów. Nasze aplikacje analityczne pozwalają na wielowariantową analizę składników wynagrodzeń z dokładnością do pracownika. <więcej>