Strona główna
VBA sp. z o. o.
Siedziba Firmy:
VBA sp. z o. o.
ul. Legnicka 57W B/C
54-203 Wrocław
Adres biura:
VBA sp. z o. o.
ul. Legnicka 57W B/C
54-203 Wrocław
e-mail: office@vba.pl
+48 71 716 29 00
http://www.vba.pl/

Informacje dodatkowe:
VBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000085136, kapitał zakładowy 500 000 zł.

NIP: 612-16-57-268

REGON: 231092055