Strona główna

Referencje

Wybrane referencje z wdrożenia systemów klasy Business Intelligence i Xelfina

PKP Energetyka S.A.
Wdrożenie systemu Business Intelligence Xelfin w obszarze controllingu centrali Spółki. Analizy pozwalające przygotować modele wspierające określanie rentowności dla działalności PKP Energetyka S.A.
Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wdrożenie systemu do analiz controllingowych wraz z pakietem raportów finansowych. W zakres projektu weszło przygotowanie systemu i pakietu raportów z systemu F-K.
Bank Pocztowy S.A.
Wdrożenie „Zintegrowanego Systemu do Planowania i Budżetowania” w Banku Pocztowym. Projekt swym zakresem objął analizę procesów i struktur planistycznych oraz pełne wdrożenie systemu klasy Business Intelligence.
TelForceOne S.A.
Zaprojektowanie i wdrożenie systemu klasy BI wykorzystującego hurtownie danych i technologie OLAP opartego o narzędzia analityczne Xelfin. Przygotowanie raportów zdefiniowanych na potrzeby Spółki oraz modeli wspierających określanie rentowności dla działalności Spółki.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Global Tur Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wdrożenie systemu do analiz controllingowych wraz z pakietem raportów finansowych w oparciu o system Business Intelligence Xelfin. W zakres projektu weszło przygotowanie systemu i pakietu raportów z systemu F-K, GaH.
Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
Wdrożenie systemu do raportowania finansowego z systemu F-K opartego na lokalnym repozytorium danych.
PGE Elektrownia Opole S.A.
Wdrożenie systemu do raportowania finansowego z systemu finansowo-księgowego oparte o lokalne repozytorium danych.