Strona główna

Galerie

Poniżej prezentujemy przykładowe galerie ze zrzutami ekranów programu Xelfin, kokpitów menedżerskich, portalu korporacyjnego, programu Miner3D oraz kontrolek, wykresów, zegarów, map, pasków postępu opartych o technologię wizualizacji Dundas.

Xelfin
Zobacz galerię aplikacji Xelfin, w której zaprezentowane są gotowe raporty, analizy, plany i modele wielowymiarowe utworzone w oparciu o takie funkcjonalności jak: formuły finansowe i biznesowe, drążenie danych, sortowanie, filtrowanie, tworzenie rankingów, generowanie formatek, definiowanie miar kalkulowanych i narastających oraz wiele innych.
<zobacz więcej>
Kokpity
Zobacz galerię kokpitów menedżerskich, które poprzez czytelną wizualizację, mechanizm drążenia danych oraz automatyczne odświeżanie dostarczają najistotniejsze informacje dla osób podejmujących decyzje w przedsiębiorstwie. Zastosowanie różnych form prezentowania danych (tekstowe, tabelaryczne, graficzne) umożliwia uchwycenie tego co najważniejsze z punktu widzenia rozwoju organizacji.
<zobacz więcej>
Miner3D
Zobacz galerię aplikacji Miner3D, która służy do wizualnej prezentacji danych w oparciu o zdefiniowane źródło danych. Dzięki tej aplikacji dane źródłowe wygenerowane przez program Xelfin mogą być prezentowane za pomocą szerokiej gamy wykresów i dodatkowych funkcji, w tym opcji nagrywania filmów.
<zobacz więcej>
Zegary
Zobacz galerię zegarów, które pozwalają błyskawicznie przeglądać i analizować dane dotyczące kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i innych krytycznych z punktu widzenia organizacji danych. Wskaźniki są idealnym rozwiązaniem do tworzenia zaawansowanych kokpitów menedżerskich, dostarczających informacji w czasie rzeczywistym.
<zobacz więcej>
Wykresy
Zobacz galerię wykresów, które dzięki wyszukanej i atrakcyjnej wizualizacji pozwalają w łatwy sposób przedstawiać zmienność zjawisk, procesów, zależności czy wielkości biznesowych. Wykorzystanie szerokiej gamy prezentowanych wykresów kolumnowych, słupkowych, liniowych, punktowych, czy wykresów niestandardowych czynią analizę danych łatwą do zinterpretowania i wyciągnięcia wniosków.
<zobacz więcej>
Paski postępu
Zobacz galerię pasków postępu, które dostarczają informacji na temat stopnia zaawansowania realizowanych procesów i czynności biznesowych. Zastosowanie pasków postępu w kokpitach menedżerskich pozwala analizować realizację planów, jak również może dostarczać wiedzy na temat kluczowych wskaźników wydajności (KPI).
<zobacz więcej>
Mapy
Zobacz galerię map, które pozwalają efektywnie budować kokpity menedżerskie z danych geograficznych. Mapy oparte o technologię wizualizacji Dundas są jednymi z najbardziej nowatorskich produktów tego typu. Dzięki zastosowaniu interaktywnych map kontynentów, państw lub regionów dane są znacznie łatwiejsze do zinterpretowania.
<zobacz więcej>